Dialoogmethodiek

Doel van de Dag van de Dialoog is om door middel van dialoog nieuwe verbindingen te maken en bruggen te slaan tussen mensen.  Hierdoor kunnen nieuwe inzichten, ideeën, inspiratie, en concrete initiatieven ontstaan die bijdragen aan een prettig leefklimaat. Deze dialoogvorm brengt je een persoonlijke ervaring die je kan verrijken. Deelname is kosteloos en waardevol!

De Dag van de Dialoog berust op 6 pijlers

 1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad en omliggende gemeentes van burgers en organisaties.
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad en regio.
 3. De gesprekken gaan over 1 centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 stappen.
 4. De gesprekken worden begeleid door gespreksbegeleiders die een dialoogtraining hebben gevolgd.
 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 6. Een centrale organisatie coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

De verschillen tussen een discussie en een dialoog

Discussie                                             Dialoog
strijd met argumenten                            ontmoeting en uitwisseling van ervaringen
onpersoonlijk                                        persoonlijk
elkaar willen overtuigen                          elkaar willen leren kennen
ijzersterk zijn                                        kwetsbaar durven opstellen
nadenken over tegenzet                         aandachtig luisteren
respect voor andere mening                    respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen en veiligheid

De dialoog

Het dialoogthema wordt in 4 vragen vertaald en begeleid door een gespreksbegeleider. De 4 stappen die in het gesprek worden doorlopen zijn:

 1. Elkaar Ontmoeten
 2. Ervaringen delen
 3. Dromen delen
 4. Doen

Een goede dialooghouding

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen
 • Wees nieuwsgierig
 • Waardeer het verhaal van anderen (oordeel niet)
 • Geef elkaar ruimte om te denken, sta stiltes toe
 • Spreek ‘beknopt’, zodat ook anderen kunnen spreken
 • Spreek vanuit jezelf (‘ik vind…’)
 • Vraag toelichting als er toch algemeenheden op tafel komen
 • Behandel elkaar vriendelijk en respectvol
 • Veiligheid en vertrouwelijkheid staan voorop: als je iets naar buiten brengt, doe dat dan zonder namen te noemen

Rol van de gespreksbegeleider

 • Het gesprek licht maken, tegelijkertijd persoonlijk en aandachtig
 • Doelstelling en tafelafspraken toelichten en handhaven
 • Tijdsbewaking, inclusief benodigde breaks
 • Zorgen dat iedereen kan spreken en gehoord wordt
 • Bewaken van een onderzoekend en veilig gespreksklimaat
 • Markering van de stappen
 • Goede afronding