Ontstaan

Na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001 werd in Rotterdam de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd. In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, hun nieuwe inzichten verschafte en zaken op tafel bracht, die voorheen onbesproken bleven. Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Berlijn en Amsterdam volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog.

In 2005 namen 2 betrokken partijen uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog over te dragen aan andere steden. Samen werkten zij het concept van de dialoog verder uit, ontwierpen een handboek waarin de organisatie van een Dag van de Dialoog stap voor stap beschreven staat, lieten zij een huisstijl en website ontwikkelen en richtten zij verschillende workshops in.

Nationaal Advies Comité

Het Nationaal Advies Comité bestaat uit landelijke organisaties die de verdere ontwikkeling en verspreiding van de Dag van de Dialoog in Nederland stimuleren en mogelijk maken. De basis voor de methodiek van de Dag van de Dialoog is gelegd door Brahma Kumaris Spirituele Academie.

Lees meer op de website van Nederland in Dialoog.