Interview met Sjaak Evers “Gelijkwaardigheid is voor mij een hoofdwaarde”

Sjaak Evers

In gesprek met Sjaak Evers, een van de coördinatoren binnen Eindhoven in Dialoog (EinD).

Sinds 2010 heeft Sjaak Evers zijn werk bij Philips achter zich gelaten. Hij doet de dingen die hij belangrijk, leuk, nuttig en nodig vindt. Eindhoven in Dialoog is één van de initiatieven waar hij warme aandacht en veel tijd aan geeft. Wat wil hij ons hierover vertellen?

Droom
“Het is mijn droom dat we 1x per jaar in alle buurtcentra en ontmoetingsplaatsen in heel Eindhoven mensen laten kennismaken met de energie-gevende ervaring van de Dialoog, een werkvorm waarin we gedachten uitwisselen in gelijkwaardigheid. Dit jaar organiseren we op 6 november de Dag van de Dialoog in Eindhoven. In de week van 6 tot 13 november organiseert men overal in het land Dialogen.”

Spil
Vijf jaar geleden komt Sjaak met de Dialoog in aanraking na een tip van Erik Boers, gespreksbegeleiderstrainer van de Socratische Dialoog. Sinds 2012 organiseert Evers vanuit EinD samen met anderen diverse evenementen en hij ondersteunt start-ups rondom de Dialoog.
“We hebben in het kernteam een paar groepjes rondom thema’s. Met Rianne en Harold kijk en denk ik mee over het grotere geheel van EinD, de lijn, de afbakening, de helicopterview. Met Carina en Arno werk ik mee aan de verzelfstandiging van diverse Dialoog-start-ups. Bij Vitalis en de TU/e beginnen er bijvoorbeeld mooie vruchten te groeien van ons werk. De organisaties zelf werken steeds meer zelfstandig bij het organiseren en begeleiden van de gesprekken van hun Dialoog-tafels. Daar is dan wel enige tijd over heen gegaan.”

Gelijkwaardigheid
Wie Eindhoven in Dialoog leert kennen, komt Sjaak zeker tegen. “Gelijkwaardigheid van belanghebbenden is voor mij een hoofdwaarde. Binnen en met Eindhoven in Dialoog ontmoet ik dat. Ik heb me sinds 2012 voor een paar jaar aan de organisatie van EinD verbonden.”
“Bij de Dialoog hebben we geen haast. Geen targets. Wel dromen. En we zijn nuchter. We peilen of er serieuze motivatie is, want daar zijn aanknopingspunten.” EinD zet in op organische groei. Gevoed door het werken met sociaal kapitaal. Dat brengt vragen mee: waar zitten onze grenzen, wat doen we wel en wat doen we niet?
“Wij werken bij EinD zonder geld. We geven en ontvangen in natura. Voor commerciële partijen, overheden etc. die met onze Dialoog een goedkoop marketingonderzoek willen doen, zijn wij niet de juiste partij; zij kunnen een bureau of zzp-er inhuren. Dat gesprek gaan we aan.”

Rijnlands
Sjaak is ook te vinden buiten EinD. Op organisatievlak bijvoorbeeld. “Weet je hoe moeilijk het is om echt samen te werken? We hebben allemaal rugzakjes vol frustraties, pijn, herinnering bij ons. Op ieder kantoor kom je politieke spelletjes tegen. Dat zit het samenwerken in de weg. Totdat je de rust en de zegen van de gelijkwaardigheid ontdekt. Via een studie op mijn werk heb ik in 2003 het Rijnlands organiseren ontdekt. Dat heeft me gegrepen! Sindsdien organiseer ik samen met een paar anderen regelmatig activiteiten rondom het Rijnlands denken en doen, en dit jaar is er een nieuw boek van ons uitgekomen: “Da’s toch logisch!”. Het Rijnlands doen kenmerkt zich in het werken met 4 principes: a. Da’s toch logisch! (iemand werkt vanuit eigen kracht en know how), b. In de stap ontvouwt zich de weg (na de eerste stap wordt het duidelijk wat de volgende stap zal zijn), c. Altijd nadenken, nooit aannemen (vragen als je iets opvalt, helder weten wat je ziet), d. Meervoudige waarde-creatie (heel belangrijk: meer dan één winnaar!)

Toekomst
Sjaak heeft tijd en energie, maar ook een gezin en veel interesses. Welke ontwikkelingen ziet hij voor EinD voor het komende jaar?
“Binnen EinD blijf ik vrijwilliger en organisator zoals tot nu toe. Ook gespreksbegeleider, en met de diverse werkgroepjes ga ik door. Ik geniet daarnaast van het contact met de bredere kring van vrijwilligers, en ik maak graag iedere ontmoeting waardevol. In oktober komt er weer een training voor gespreksbegeleiders, daar kunnen mensen zich nog voor opgeven.
Voor de gespreksbegeleiders die al getraind zijn, starten we in dit najaar een nieuw initiatief: het Dialoog Café. Dit Dialoog Café is een ontmoetingsplaats voor gespreksbegeleiders door het jaar heen. Zodat er contact en community ontstaat binnen deze groep. Want Dialogen organiseren we tegenwoordig ook door het hele jaar heen, niet alleen op de Dag van de Dialoog.”

Vandaag: we zijn op weg naar het heel belangrijke ankerpunt:
6 november = de Eindhovense Dag van Dialoog 2015. WELKOM!

Dank je wel Sjaak, voor het gesprek en we zien je graag weer binnenkort.

Reacties zijn gesloten.