Slotbijeenkomst rondom Dromen van Bewoners van Eindhoven

Op Droom Dag 13 april j.l. hadden we in het Parktheater mooie dialogen, onder begeleiding van Eindhoven in Dialoog, leidend tot mooie dromen van Bewoners van onze stad. Ze inspireerden o.a. 6 (zes) Raadsleden (fraai gespreid over diverse raadsfracties) en Gilde plus-leden tot verbinden met de Bewoners.

Bedoeling van hen was met al hun mogelijkheden in principe een jaar lang Bewoners te coachen, te ondersteunen in het zetten van stappen ter realisering van de dromen.

Op 20 sep. j.l., de derde donderdag van september, hebben we met de direct betrokkenen een tussenstand opgemaakt, van 9 projecten gehoord, de energie ervan ervaren.

5 apr. ’19, 15.00-17.00, Parktheater willen we samen met geïnteresseerden, in een breder verband, in het openbaar de balans opmaken; bewoners en coaches zijn in principe voor een jaar de verbinding aangegaan.

We nodigen iedereen uit mee:

-       te genieten van wat het jaar samenwerken opgeleverd heeft,

-       te leren wat gewerkt heeft en wat niet,

-       te denken over het vervolg.

Je kunt je als bewoner, raadslid en/of Gilde-plus-lid of als wie dan ook
aanmelden via Eventbrite

Dialoogplekken in Eindhoven: