Gespreksbegeleider

Training tot Gespreksbegeleider

Bij elke dialoogtafel is een getrainde gespreksbegeleider aanwezig. Als je op de Dag van de Dialoog een dialoogtafel wilt begeleiden, volg je vooraf een training voor gespreksbegeleiders. Deze training is gratis en verplicht (ook als je de training al eerder hebt gevolgd) en beslaat twee avonden. Om mee te kunnen doen aan de training tot Dialoogbegeleider is het nodig, dat je één maal aan een dialoog hebt deelgenomen waarin de dialoogmethodiek van de Dag van de Dialoog werd gebruikt.

In 2016 vindt de training plaats op de dinsdagen 4 of 11 oktober (naar keuze) én 18 oktober (dialoog oefenavond). De trainingen worden georganiseerd door de samenwerkende dialoogsteden in Zuid-Oost Brabant.

Jouw training als gespreksbegeleider bestaat uit een (1) ‘Basis training’ of een (2) ‘Verdiepingstraining‘ én daarnaast, voor alle deelnemers een, (3) ‘Dialoog oefenavond‘.

1. De basis training is bestemd voor potentiële gespreksbegeleiders, die deze training in voorgaande jaren nog niet hebben gevolgd. Voor deelname als gespreksbegeleider op de dag van de dialoog dien je één van deze twee avonden aanwezig te zijn en heb je eerder al eens meegedaan als deelnemer aan een dialoogtafel.

2. De verdiepingstraining is bestemd voor gespreksbegeleiders, die reeds in voorgaande jaren de basistraining hebben gevolgd. Voor deelname als gespreksbegeleider op de dag van de dialoog dien je één van deze twee avonden aanwezig te zijn.

3. De dialoog oefenavond. Deze oefenavond is verplicht voor alle gespreksbegeleiders van 2015. Voor deelname als gespreksbegeleider op de dag van de dialoog dien je deze avond aanwezig te zijn. Deze oefenavond ga je de Dialoog zelf doen én ervaren aan de hand van het thema
Samen (w)aardig” vanuit de verschillende rollen als deelnemer én gespreksbegeleider.

De gespreksbegeleiderstrainingen zijn in volle gang.
Volgend jaar graag mee doen? Meld je dan  hier aan.