Facts & figures

Over de dialoog

De Dag van de Dialoog werd voor het eerst gehouden in Rotterdam in 2001. Dit was kort na 9/11, de Dag van de Dialoog bestaat dus al meer dan 10 jaar. De Dag van de Dialoog is onderdeel van de maatschappelijke beweging Nederland in Dialoog die als doel heeft om door inzet van dialoog de sociale samenhang in de samenleving te versterken. De Dag van de Dialoog wordt gehouden in de Week van de Dialoog. Deze is in 2015 op vrijdag 6 november.

Pijlers van de Dag van de Dialoog

  • Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad en omliggende gemeentes van burgers en organisaties;
  • Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad en regio;
  • De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 stappen;
  • De gesprekken worden begeleid door gespreksbegeleiders die een dialoogtraining hebben gevolgd;
  • De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal;
  • Een centrale organisatie coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Eindhoven in Dialoog

Eindhoven in Dialoog startte in 2009 met 10 tafels en 80 deelnemers. Dit aantal groeit gestaag: in 2010 deden al zo’n 230 mensen mee en in 2014 zaten aan 40 dialoogtafels ruim 300 deelnemers. Er werken jaarlijks vele vrijwilligers aan mee om dit mogelijk te maken.

Eindhoven in Dialoog is een evenement én een beweging. Zowel het evenement als de beweging is mogelijk via inzet van vele vrijwilligers. Met elkaar zorgen zij ieder jaar weer voor een prachtige Dag van de Dialoog en dat dialoog gedurende het jaar op verschillende locaties kan worden ervaren.

Naast de vrijwilligers zijn er jaarlijks ook vele Ambassadeurs die Eindhoven in Dialoog met Sociaal Kapitaal, met grootse en kleine gebaren vanuit het hart, mogelijk maken! Daar is Eindhoven in Dialoog trots op en heel dankbaar voor. Laat er geen misverstand over bestaan: iedereen die iets doet, ook als deelnemer, zien wij als Ambassadeur van Eindhoven in Dialoog. En in het bijzonder de vrijwilligers achter de schermen, die het allemaal mogelijk maken dat er ieder jaar weer een Dag van de Dialoog is!

Naast de vrijwilligers en deelnemers zijn vele bedrijven/organisaties Ambassadeur van Eindhoven in Dialoog.

Wanneer vindt Eindhoven in Dialoog plaats?

De Dag van de Dialoog vindt plaats op de eerste vrijdag van November

Thema’s

De Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend lokaal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema’s die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema’s die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken. De volgende dialoogthema’s zijn in de regio Eindhoven ter tafel gekomen:

2009: Lichtend voorbeeld
2010: Laten we het licht maken
2011: Eigen Wijs
2012: Laat maar groeien
2013: Samen meer
2014: Durven delen
2015: Samen Waardig
2016: Thuis voelen

Meedoen

Mensen die willen deelnemen aan de dialoog kunnen zich aanmelden via de website www.eindhovenindialoog.nl > Meedoen!. Vrijwilligers die mee willen helpen aan de organisatie van de dialoog melden zich aan via de e-mail.