Dialoog werkt bevrijdend

Mijn naam is Rudy en toen ik jaren geleden voor mezelf begon sloot ik me aan bij allerlei initiatieven in de stad om in eerste plaats mensen te leren kennen én te ontdekken wat er allemaal in de stad leeft, nadat ik 7 jaar als een zombie met name op het TU/e terrein rondliep. Een nieuwsbrief of berichtje bracht me aan tafel als deelnemer, later ben ik ook gespreksbegeleider geworden.

Het krachtigste aan een dialoog is dat je de tijd neemt voor je tafelgenoten. Deelnemers kunnen eens écht hun eigen verhaal vertellen, zonder onderbroken te worden of beoordeeld. Dat is voor veel mensen bevrijdend en die ontlading zien is echt onbeschrijfelijk kicken.

Dat meer mensen ervaren dat deze manier, samen met elkaar in gesprek, een fantastische aanpak is om andere mensen te zien, horen en waarderen. Heel veel heb je daar niet voor nodig. En de impact die je er mee maakt is enorm.

Voor jongeren is dit best spannend, zomaar, offline in gesprek gaan met vreemden. Online, via apps doen we dat continu. Maar probeer het eens. En check dan voor jezelf hoeveel impact het voor je maakt.

 

 

Vrijdag 2 november Dag van de Dialoog Eindhoven 2018

De Dag van de Dialoog komt weer in zicht

“Het leven is een ontmoeting en de plaats waar dat gebeurd is in de dialoog”
“Wat is er nodig om het hart van anderen erbij te betrekken?”
“Het vermogen om de authentiekheid van een ieder te vieren.”

Vrijdag 2 november kunnen we dit weer allemaal ervaren op de Dag van de Dialoog in Eindhoven. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Het thema van de dialoog

Het thema dat is gekozen voor de Dag van de Dialoog in Eindhoven van 2018, is “Domweg gelukkig in Brainport”.
Een mooie dialoog begint met een mooie gedachte. Een mooie gedachte begint met een mooie vraag.
Wat is mijn definitie van een stad waarin ik mij eenvoudigweg gelukkig kan voelen? Wat is mijn eigen beste ervaring van mij gelukkig te voelen in een omgeving? Wat maakte het speciaal dat ik mij gelukkig kon voelen?
Hoe zou Eindhoven Brainport er uit zien als een stad waarin ik mij eenvoudigweg gelukkig kan voelen? Hoe zou ik dat als droombeeld ervaren?
En hoe zou ik daar zelf aan bijdragen? Kortom, dit is weer een bijzonder rijk thema voor persoonlijke reflectie en boeiende uitwisselingen die het kenmerk zijn van onze 4-staps dialoogvorm.

De locaties van de dialoog

Terwijl het voorgaande jaar alles plaatsvond op één enkele locatie, en in de jaren daarvoor op vele locaties verspreid door de hele stad, hebben wij nu gekozen voor een tussenvorm van beiden. Vanaf dit jaar zijn wij op zoek naar organisaties die de Dag van de Dialoog in Eindhoven mee willen dragen, op weg naar de vorming van een dialoogcultuur in de stad. Organisaties die een ‘Dialoogplek’ van Eindhoven willen zijn, analoog aan het idee van de “Geluksplekken” van Eindhoven. Binnenkort zullen wij bekend maken welke Dialoogplekken dit jaar mee doen.

Dus neem vrienden, bekenden en familieleden mee, om hen ook een mooie ervaring te gunnen. En verspreid vooral het nieuws, vertel het aan anderen, plaats het op je website als je die hebt, zet het in je facebook, twitter en andere social media. Iedereen is bij ons een ambassadeur van de dialoog. En dan zien we jullie graag op 2 november.

Het team van Eindhoven in dialoog

Dankbaarheid | Gratitude

Dankbaarheid
Het internet staat vol met tips en quotes. Wat betekent dankbaarheid voor jou?

Kom op donderdagavond 28 juni van 19.00 – 21.00 uur naar het Dialoogcafé en deel met ons je ervaringen en dromen.
Je kunt je aanmelden via de link.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dialoog-cafe-fontys-hogeschool-28-juni-2018-44698016972

 


Gratitude
The internet is full of tips and quotes. What does gratitude mean to you?

Join the Dialogue Café on Thursday evening June 28th from 7 to 9 pm and share your experiences and dreams with us.
Register for the event via the link below.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dialoog-cafe-fontys-hogeschool-28-juni-2018-44698016972

Eindhoven Doet – in Dialoog, wat motiveert jou?

Eindhovendoet.nl

Realiseer jij waar jij van droomt, doe je wel wat belangrijk voor je is?
Zou je iets willen doen, maar weet je niet wat? Onderzoek wat jou beweegt, wat jouw drijfveren zijn, wat jij wilt doen en bereiken.


Kom op 20 april naar de dialoog! Eindhoven Doet en Eindhoven in Dialoog bundelen de krachten om met jou (in 4 stappen: kennis maken, ervaring delen, dromen en doen) op zoek te gaan naar wat jou beweegt. Misschien liggen er in vrijwilligerswerk wel mogelijkheden om jouw droom of doelen waar te maken.

Datum, tijd: 
20 april, 14.00 tot 17.00 uur, 

Deelname is gratis
Aanmelden kan via deze link: Aanmelding Eindhoven Doet in Dialoog

droomdag

Droom jij mee?
Wij willen een Droom realiseren: wij zien voor ons dat bewoners van de stad hun dromen formuleren op 13 april en voor het realiseren van deze dromen een verbinding aangaan met een Gemeenteraadslid en iemand van Gilde Plus.

Doe jij mee?
Het trio gaat (met respect voor wat ieder verder allemaal nog doet) voor de gezamenlijke stap- voor- stap- realisatie van de Droom van de bewoner! De bewoner is leidend, het raadslid en het Gilde Plus lid (én hun netwerken, van alle drie!) zijn beschikbaar en ondersteunend.

Het programma van de Droom Dag is als volgt:

13.00-15.00
Dialoog van bewoners van de stad, begeleid door opgeleide gespreksbegeleiders van Eindhoven in Dialoog

15.00-16.30
Dromers en hun Dromen matchen met Gemeenteraadsleden en leden van het Gilde Plus.

De bewoners van de stad zijn zo in de gelegenheid vanuit hun eigen ervaring en vanuit hun droom een persoonlijke verbinding aan te gaan met en steun te ontvangen van een Raadslid, dat geboeid is door die droom! Raadsleden krijgen een mooie gelegenheid om zich meteen na de Gemeenteraadsverkiezingen al weer te tonen aan bewoners en om zeer concreet op een nieuwe manier met hen aan de slag te gaan. Gilde Plus leden kunnen hun mogelijkheden inzetten op waar bewoners en raadsleden behoefte aan hebben bij de realisatie van de droom.

Meld jij je ook aan?
Je kunt je als bewoner, raadslid en/of Gilde plus – lid aanmelden.
Deelname is gratis.

Voor evt vragen kun je ons benaderen via mail.

Dialoogtafel Van Ede & Partners 2014

Achtergrond
Qua doel en vorm van de Droom Dag ligt het begin bij Eindhoven in Dialoog (EinD). Het begin van EinD ligt in Rotterdam. Daar ontstaat na 9/11 (11 september 2001) het inzicht van de noodzaak en de mogelijkheid om mensen te verbinden door op een bijzonder respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan, op de zogenaamde Dag van de Dialoog.

Uit het initiatief in Rotterdam groeit in Nederland het netwerk van Dialoogsteden, sinds 2006 ondersteund door Nederland in Dialoog. Eindhoven in Dialoog begint in 2008. De noodzaak om mensen te verbinden wordt eerder groter dan kleiner, in tijden van economische crisis. Ook vandaag is kracht van “de-dialoog-manier-van-spreken-met-elkaar” onverminderd!

De vorm van de dialoog, kenmerkend voor (Nederland in Dialoog en) Eindhoven in Dialoog bestaat uit: 1. Kennis maken, 2. Ervaringen delen en waarderend onderzoeken, 3. Het positieve effect van de ervaringen uitbreiden naar Dromen, 4. Wat gaat de deelnemer daadwerkelijk Doen.

Samenwerken en leren van elkaars kwaliteiten, dat is het idee achter Gilde Plus, een moderne variant van de middeleeuwse gilden. Parktheater Eindhoven en BuzzyChain introduceren deze manier van samenwerken in Eindhoven.

Vanwege de Dag van de Dialoog in 2017 op 4 november in het Parktheater ontmoeten Gilde Plus en EinD elkaar. Dan ontstaat de gedachte de dialoog te koppelen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Uit de samenwerking ontstaat het idee van de Droom dag en van de opzet daarvan.