Thuis voelen is het thema van de Dag van de Dialoog op 4 november 2016

‘Thuis voelen’ is het centrale thema op 4 november, de Dag van de Dialoog in Eindhoven dit jaar, 2016.  Een mooi breed thema van alledag. Over jou, over mij, over ons allemaal. Wat heb je nodig om je thuis te voelen. In een Dialooggesprek denken we over het thema na in vier stappen: kennismaken, eigen ervaring, dromen en jouw eerste concrete stap op weg naar jouw ideaal.

Er is nog ruimte voor nieuwe locaties en Tafelorganisatoren. Onze vraag is (eenvoudig): een locatie met ruimte voor een Dialoog met 8 mensen, waarbij je zelf deelneemt en minstens 3 andere deelnemers regelt, en zorgt voor koffie en thee (en water). Wij zorgen in ieder geval voor een gespreksbegeleider, zodat er in totaal minstens 5 mensen zijn, en dan kan de Dialoog altijd door gaan! Wil je je aanmelden als organisator van jouw Dialoogtafel? Leuk! Meld je aan bij Sjaak Evers en hij neemt contact met je op.

Was je al Tafelorganisator en doe je met jouw locatie dit jaar ook weer mee? Hoera! Meld je aan bij Sjaak Evers en we nemen contact met je op.

Wil je meedoen als Gespreksbegeleider? Fijn! Meer informatie vind je er hier over

Lift Off 27 mei: Samen op weg naar de Dag van de Dialoog!

Samen op weg naar de Dag van de Dialoog!

Dit jaar is de dag van de dialoog op vrijdag 4 november. Je bent van harte welkom op vrijdag 27 mei om samen op weg te gaan om dit jaar met elkaar weer een prachtig dialoogjaar te creëren.

Middels een dialoog over Kansen Creëren willen we mogelijkheden onderzoeken om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de dialoog; betrokken zijn biedt kansen om goede ideeën te realiseren.

Meld je aan voor vrijdagmiddag 27 mei 13.30 uur via: https://eind-liftoff-27-5-16.eventbrite.nl

Mijn dag krijgt kleur door de creativiteit die in onze Dialogen zit: Maak het mee® is gestart

Ervaringen van Piet-Heyn Goedhart, gespreksbegeleider bij Eindhoven in Dialoog.

Eindhoven in Dialoog werd halverwege 2015 uitgenodigd om Gemeente Eindhoven mee te helpen een initiatief voor Inwonerparticipatie vorm te geven: het programma Maak ’t Mee® .  Op 7 en 8 april j.l. zijn de eerste gezamenlijk georganiseerde Dialogen met burgers, gemeenteraadsleden en ambtenaren gehouden. Piet-Heyn Goedhart was één van de gespreksbegeleiders bij dit gemeente-initiatief Maak het mee®.

Piet-Heyn: “Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn voor mij belangrijke woorden, als ik denk aan mijn ervaringen met onze Dialogen en het team Eindhoven in Dialoog waar ik lid van ben. Tijdens de Dialogen die ik meemaakte bij Maak het mee® zag ik leuke dingen gebeuren die daar bij aansluiten.”

Tijdens deze ronde van Maak het Mee® waren er 5 tafels op donderdagavond en 10 tafels op vrijdagmiddag. Zowel burgers, raadsleden en ambtenaren deden mee. “Ik had bijvoorbeeld een tafel met hele leuke lieden, die perfect bij elkaar pasten in de wijkontwikkeling/ woningcorporatie waar ze enthousiast over waren. We kregen ruimte, bij Thuis in het fraaie nieuwe kantoor aan de Kronenhoefstraat/Rondweg. Aan het begin van een Dialoog kennen de deelnemers elkaar meestal helemaal niet. En in de twee uur van Dialoog ontstaat er regelmatig een vertrouwelijkheid die ik steeds als bijzonder ervaar. Dat gebeurde nu bij de diverse gespreksrondes bij Maak het mee® ook.

De creativiteit die onze gespreksvorm Dialoog losmaakt, maakt me iedere keer heel blij. In mijn rol als gespreksbegeleider probeer ik mensen te prikkelen om hun inbreng echt persoonlijk te maken. In onze Dialogen is het een belangrijke regel dat er rust en vertrouwelijkheid is, en dat iedereen luistert naar degene die aan het woord is. De veiligheid van ‘wat je zegt blijft hier en niemand valt je in de rede’ Door mijn manier van vragen stellen, probeer ik mijn tafeldeelnemers uit te dagen. Zodat de gesprekken verrassend worden, levendig en tot onverwachte inzichten leiden. “

Door Piet-Heyn Goedhart

Wederkerigheid & Partnerschap

Sinds de start van de Dag van de Dialoog in Eindhoven, heeft de gemeente Eindhoven als partner ons op diverse manieren ondersteund via sociaal kapitaal; denk aan het ontbijt, de opening door de wethouder / burgemeester vroeger, maar ook door het gebruik van hun communicatiekanalen: het verspreiden van de dialoog via Groot Eindhoven / Eindhoven Dichterbij, de matrix borden langs de weg e.d.

Maak ‘t Mee®
Het programma Maak ’t Mee® gaat over inwoners- en overheidsparticipatie. Het nodigt Eindhovenaren uit om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Door deel te nemen in projecten van de gemeente, maar vooral ook door zelf initiatieven te nemen. Door elkaar te inspireren, te experimenteren en door te leren van elkaar.

Een van de programma lijnen is “Participatie van alledag” Permanent in gesprek met de stad. Hoe mooi zou het dan niet zijn om daar o.a. de dialoog voor in te zetten :). Dit biedt ons ook meteen de mogelijkheid om iets terug te doen voor de gemeente Eindhoven.

logo gemeente Eindhoven

 

 

 

 

83028_fullimage_logo-eind_200x150

7 en 8 april: Dialoog over Maak ’t Mee®

Op 7 en 8 april staat Eindhoven in het teken van de Dialoog. Op maximaal veertig plekken in de stad, voeren ongeveer acht deelnemers het gesprek onder leiding van een opgeleide gespreksleider. Vanuit het thema Maak ’t Mee® komt aan bod: Wat leeft er in Eindhoven? Welke ideeën zijn er en welke initiatieven? Hoe kunnen we elkaar versterken bij het realiseren van wensen en dromen? Door met elkaar in gesprek te gaan en echt naar elkaar te luisteren, ontstaat de verbinding met en tussen inwoners van de stad. De organisatie is in handen van Eindhoven in Dialoog en de gemeente Eindhoven.

De dialoog is onderdeel van het programma ‘Maak ’t Mee®, Inwoners- en Overheidsparticipatie 2015–2018’, waarmee de gemeenteraad in november instemde. “Dit programma zet sterk in op het stimuleren van initiatieven uit de stad”, aldus Yasin Torunoglu, wethouder van wonen, wijken en burgerparticipatie. “Een belangrijk onderdeel is dat je als gemeente continu in gesprek met de stad moet zijn. Deze dialogen dragen daaraan bij.” Deelnemers maken in de dialogen kennis met elkaar aan de hand van het thema Maak het mee®, ze delen hun ervaringen en dromen en formuleren een zogeheten ‘doe-stap’.

Eindhoven in Dialoog
De uitnodiging om mee te doen aan de dialogen is bedoeld voor alle Eindhovenaren, inclusief gemeenteraadsleden en medewerkers van de gemeente. De dialoog wordt gevoerd volgens de methodiek van Nederland in Dialoog. Eindhoven in Dialoog organiseert sinds 2008 in november de Dag van de Dialoog, tijdens de landelijke Week van de Dialoog. Hier staat verbinding, begrip en tolerantie door het delen van verhalen en naar elkaar te luisteren, centraal.