Partners

Hartelijk dank!

Ook in 2017, in navolging van de vorige jaren, zijn er alweer vele ambassadeurs die Eindhoven in Dialoog met sociaal kapitaal, met grootse en kleine gebaren vanuit het hart, mogelijk maken! Daar is Eindhoven in Dialoog trots op en heel dankbaar voor.

Laat er geen misverstand over bestaan: iedereen die iets doet, ook een deelnemer dus, zien wij als ambassadeur van Eindhoven in Dialoog. En in het bijzonder de vrijwilligers achter de schermen, die het allemaal mogelijk maken dat de Dag van de Dialoog ieder jaar weer wordt georganiseerd.

Meneer Frits Philips junior is vanaf het begin ambassadeur.

Partner worden?
Ben jij ook zo enthousiast over Eindhoven in Dialoog en wil je met je organisatie een steentje bijdragen om de Dag van de Dialoog weer tot een succes te maken?

Neem dan contact op via eindhovenindialoog@gmail.com

Partners van Eindhoven in Dialoog